Jakie dane powinny znaleźć się na...

Jakie dane powinny znaleźć się na Twojej fakturze?

Na wszystkie towary i usługi, które dostarczasz innym przedsiębiorcom, wystawiasz fakturę.

Możesz również wysłać fakturę do osób prawnych niebędących przedsiębiorcami (w tym zagranicznych). Mogą to być na przykład: stowarzyszenia i fundacje.

Przepisy prawne określają jakie dane powinny się na niej znaleźć:

  • Dane twojej firmy – czyli nazwa firmy, adres, numer KvK, numer BTW,
  • Dane twojego zleceniodawcy – nazwa firmy, adres
  • Numer faktury
  • Data wystawienia faktury
  • Wartość towaru lub usługi z zaznaczeniem jaka stawka BTW zostaje naliczona (jeżeli przekładamy BTW na naszego zleceniodawcę, musi być adnotacja BTW verlegd oraz podany numer BTW na który to BTW zostaje przełożone)

Oczywiście dane Twojego konta bankowego czy tez termin płatności powinny znaleźć się na Twojej fakturze.
Faktury można wystawiać w formie papierowej lub elektronicznej.

Jeśli sprzedajesz towary lub usługi osobom prywatnym, nie masz obowiązku wystawienia faktury, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  • Prowadzisz hurtownię artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych, surowców dentystycznych lub (części) techniki dentystycznej, a co najmniej 80% Twoich klientów to przedsiębiorcy.
  • Dostarczasz nowy lub prawie nowy środek transportu do klienta w innym kraju UE.

Jeśli prowadzisz sprzedaż wysyłkową na terenie UE lub poza nią, świadczysz usługi na rzecz osób prywatnych w innych krajach UE i tam musisz płacić BTW? W takim przypadku mogą obowiązywać inne zasady sporządzania faktury.

Potrzebujesz szablonu faktury? Zajrzyj do zakładki "Do pobrania".

Udostępnij ten artykuł