Koszty firmowe - co jest wydatkiem...

Koszty firmowe - co jest wydatkiem firmowym

Czym są koszty firmowe?

Według Belastingdienst koszty firmowe to koszty, które są niezbędne w rozsądnych granicach do
prowadzenia Twojej działalności oraz koszty, które są bezpośrednio związane z Twoją działalnością.

Czyli wszystkie wydatki to koszty, jeśli ponosisz je w związku z prowadzeniem firmy w celu zwiększenia swojego zysku i które często możesz je odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Pomyśl tu o komputerze, stronie internetowej i narzędziach, ale czasem także o kosztach wynajmu lokalu czy kosztach samochodu służbowego.

Na stronie Belastingdienst można przeczytać co jest kosztem firmowym oraz o innych możliwych
kosztach, które są kosztami służbowymi (firmowymi).

Koszty jakie wymienione są na stronie urzędu podatkowego to:

 • doradztwo w zakresie rentowności firmy
 • wpis do rejestru handlowego KvK
 • wynajem powierzchni biznesowej
 • materiały piśmienne i inne materiały korespondencyjne
 • wyposażenia biura lub warsztatu i jego utrzymania
 • koszty podróży komunikacją miejską

Także koszty poniesione w fazie rozruchu (czyli zanim została założona działalność gospodarcza) mogą być kosztami firmowymi, jeśli poniosłeś je dla firmy z biznesowego punktu widzenia.

Obejmuje to koszty poniesione z wyraźnym zamiarem założenia firmy: koszty, które poniosłeś przed założeniem firmy. Przykładem takich kosztów będzie badanie rynku, uzyskane porady na przykład księgowej, wyjazdy na rozmowy w potencjalnymi zleceniodawcami itp.

Oceniając, czy koszty podlegają odliczeniu, urząd podatkowy bierze pod uwagę motyw, dla jakiego poniosłeś koszty. Jeśli jest oczywiste, że poniosłeś koszty wyłącznie w interesie biznesowym swojej firmy, urząd podatkowy zaakceptuje koszty jako pozycję podlegającą odliczeniu. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza przy kosztach, które mogą (nie musza być) kosztami firmowymi.

Mam tu na myśli:

 • koszty reprezentacyjne, kongresy, seminaria, wyjazdy służbowe
 • upominki w postaci żywności, napojów i używek

Do innych kosztów firmowych można zaliczyć:

 • auto firmowe tu link do auta frmowego czy prywatne
 • używanie auta prywatnego w celach firmowych tu link auto firmowe czy prywatne
 • koszty dokształcania się, kursy
 • kupno literatury fachowej,
 • Odzież robocza. Belastingdienst uznaje odzież robocza za odzież, którą możesz nosić (prawie) wyłącznie w kontekście swojej firmy. Musi to wynikać z zewnętrznych cech odzieży, na przykład: munduru lub kombinezonu. Czy odzież nadaje się również do noszenia poza firmą? Wtedy odzież musi posiadać logo o powierzchni co najmniej 70 cm2. Logo musi nawiązywać do Twojej firmy.
 • telefon (można używać służbowy i prywatny – ma to tylko inne konsekwencje dla BTW)
 • konto bankowe – może być i prywatne i służbowe
 • kupno narzędzi, maszyn, materiałów w celu wykonania usługi
 • strona internetowa, wszystkie wydatki na reklamę jak na przykład płatne ogłoszenia czy tez wydrukowanie wizytówek
 • koszty posiadania innych środków komunikacji jak- link do roweru i motoru

Z pewnością nie są tu ujęte wszystkie możliwe koszty – bo cześć z nich zależy od rodzaju naszej działalności gospodarczej. Jeśli masz pytania, zawsze możesz się ze mną skontaktować.

Udostępnij ten artykuł