Eenmanszaak czyli firma jednoosobowa

Eenmanszaak czyli firma jednoosobowa

Eenmanszaak to firma, w której właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej działalność.
Firma jednoosobowa oznacza, jesteś prywatnie odpowiedzialny za długi firmy.
Możesz założyć jedną firmę jednoosobowa, która może mieć różne nazwy handlowe, rodzaje
działalności.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Rejestrujesz jednoosobową działalność gospodarczą w Rejestrze Handlowym - KvK.
Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: Jak założyć firme w Holandii.
Płacisz za to jednorazowo 51,95 €.
Nie musisz oddzielnie rejestrować swojej firmy w Urzędzie Skarbowym - Belastingdienst.
Dzieje się to automatycznie. Belastingdienst ustala następnie, czy jesteś również przedsiębiorcą dla podatku obrotowego - BTW. W takim przypadku otrzymasz numer identyfikacyjny BTW.

Aby zarejestrować się w KvK potrzebujesz do tego swojego DigiD. Jeśli nie masz DigiD – przeczytaj tujak go założyć.
Jesteś prawnie zobowiązany do prowadzenia administracji swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Ważną częścią tego jest księgowość. Wynikiem tego są roczne sprawozdania finansowe, które dają roczny przegląd sytuacji finansowej Twojej firmy jednoosobowej. Jako firma jednoosobowa nie musisz składać (deponować) rocznych sprawozdań finansowych w KvK. Możesz zlecić administrację księgowej.

Podatki

Płacisz podatek dochodowy od zysku z jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli Belastingdienst uzna Cię za przedsiębiorcę dla celów podatkowych dostajesz szereg ulg, jeśli spełniasz kryterium godzinowe. Więcej na temat ulg przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, ze firma jednoosobowa nie jest osobą prawną.

Oznacza to, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. I odpowiadasz za finanse z własnych pieniędzy. Również za wszelkie długi. Wierzyciele Twojej firmy mogą zatem domagać się spłaty długów z Twojej własności prywatnej. Jeśli twoja firma zbankrutuje, ty też jesteś bankrutem.

Czy jesteście małżeństwem we wspólnocie majątkowej? Wtedy Twój partner również ponosi odpowiedzialność finansową za długi. Możesz temu zapobiec za pomocą umów przedmałżeńskich. Ty, jako właściciel podpisujesz umowy w imieniu firmy. Możesz też ustanowić pełnomocnika, który będzie mógł podpisywać umowy lub dokonywać określonych czynności prawnych w imieniu firmy. Oświadczenie stwierdzające, że osoba ta może również działać w imieniu firmy należy zgłosić w KvK -Rejestrze Handlowym. Nie jest to obowiązkowe, ale przydatne. W ten sposób Twoi partnerzy biznesowi wiedzą na pewno, kto może działać w imieniu firmy.

Posiadanie pracowników

Firma jednoosobowa może zatrudniać pracowników. Określenie jednoosobowa działalność gospodarcza mówi o formie prawnej, a nie o liczbie osób, które pracują w Twojej firmie. Nie ma ograniczeń co do liczby pracowników, których możesz zatrudnić. Jednak musisz pamiętać, że jest to dodatkowy koszt dla Twojej firmy, ponieważ musisz płacić podatki od wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu. Jeśli zatrudniasz pracownika po raz pierwszy, musisz zarejestrować się jako pracodawca w Belastingdienst.

Ubezpieczenia

Jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne. Będziesz otrzymywać emeryturę państwową od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Emeryturę uzupełniającą można zorganizować samodzielnie. Nie masz prawa do świadczeń wynikających z ustawy o zasiłkach chorobowych, zasiłku dla bezrobotnych WW lub WIA. W zależności od firmy rozsądne może być wykupienie innych dodatkowych polis ubezpieczeniowych.
Na przykład arbeidsongeschiktheidsverzekering – więcej na ten temat
albo Aansprakelijkheidsverzekering/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - więcej na ten temat
lub też rechtsbijstandverzekering

Koniec działalności
Jeśli zrezygnujesz z jednoosobowej działalności gospodarczej, musisz wyrejestrować swoją firmę z Izby Handlowej – KvK. Być może należy Ci się ulga? Więcej na ten temat ulg

Udostępnij ten artykuł