Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tanie. Dlatego istnieje dofinansowanie do ubezpieczenia - zorgtoeslag. Dofinansowanie do ubezpieczenia jest wkładem rządu w utrzymanie przystępnego cenowo ubezpieczenia zdrowotnego.

Aby mieć prawo do zasiłku zdrowotnego, musisz mieć holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. Istotne są również Twoje dochody, nie mogą być zbyt wysokie. W 2023 r.  Twój dochód nie może przekroczyć 38 520 euro rocznie.

Jeśli masz partnera do zasiłku, wasz łączny dochód nie może przekroczyć 48 224 euro rocznie. W 2022 r. było to 31 998 EUR bez partnera i 40 944 EUR z partnerem. W dniu 1 stycznia 2023 r. nie możesz posiadać więcej niż 127 582 euro. Jeśli masz partnera do zasiłku, Wasze połączone aktywa nie mogą przekraczać 161 329 euro.

Pamiętaj, ze osoby, które ukończyły 18 lat musza same wykupić ubezpieczenie zdrowotne i mogą tez się starać o dofinansowanie do ubezpieczenia.  Więcej na temat ubezpieczeń zdrowotnych przeczytasz tu link do zorgverzekering

Jeśli złożyłeś wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia, w przeciągu 8 tygodni zostaniesz powiadomiony o wysokości zasiłku. Czasem Belastingdienst potrzebuje więcej czasu, aby zebrać informacje, ale najpóźniej w ciągu 13 tygodni dowiesz się, czy otrzymasz dodatek i w jakiej wysokości.

Jeśli przeprowadzasz się lub pracujesz w Holandii i jesteś zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, masz na to 4 miesiące. Wystarczy kupić podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Aby dostać dofinansowanie do ubezpieczenia nie jest wymagane rozszerzone ubezpieczenie.

Jeżeli dostajesz dofinansowanie do ubezpieczenia jako zadatek- każdego miesiąca- jest on obliczany na podstawie dochodów, które podałeś we wniosku, lub tez automatycznie obliczane na podstawie dochodów z poprzedniego roku.

Jeśli nasza sytuacja finansowa się zmienia – znaleźliśmy lepiej płatna prace, lub mam partnera do
dodatków- o takich sytuacjach musimy sami powiadomić Belastingdienst. Czasem trudno jest właściwie oszacować swoje dochody, ale musisz to zrobić sam, bo jeszcze nie wiesz, ile zarobisz w danym roku.

Jeśli chcesz być po bezpiecznej stronie, nie powinieneś zgłaszać zbyt niskich dochodów. Ponieważ w przypadku dodatków obowiązuje zasada: im niższy dochód, tym wyższy zasiłek. Nie musisz się martwić, ze stracisz swój dodatek do ubezpieczenia. Belastingdienst na koniec roku już wie, ile zarobiłeś i sam przeliczy, ile się należy. Jeśli dostałeś za mało? Dopłacą różnicę. Jeśli dostałeś za dużo? Będziesz musiał oddać pieniądze.

Udostępnij ten artykuł