Zorgverzekering czyli ubezpieczenie...

Zorgverzekering czyli ubezpieczenie zdrowotne

Każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii, musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne.
Istnieją 2 rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych: ubezpieczenie podstawowe (jest to obowiązkowe) oraz dodatkowe ubezpieczenie (możesz wybrać je sam)

Rząd określa, co obejmuje pakiet podstawowy ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to basispakket – niezbędna opieka medyczna, do której każdy ma prawo. Firmy oferujące ubezpieczenie zdrowotne same ustalają, co obejmuje dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne - aanvullende verzekering. Pakiet obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa koszty standardowej opieki, np. lekarza pierwszego kontaktu, szpitala, psychiatry lub apteki.

Własne ryzyko – eigen risico

Jest to Twój udział własny w ubezpieczeniu zdrowotnym. Pierwszą część opieki, którą otrzymujesz, płacisz sam. Co roku rząd określa wysokość udziału własnego. Każde ubezpieczenie zdrowotne posiada obowiązkowe własne ryzyko. Jest to €385. Oprócz obowiązkowego własnego ryzyka można tez wybrać dobrowolne, wtedy wysokość własnego ryzyka wzrasta, ale premia miesięczna za ubezpieczenie zdrowotne maleje.

Własne ryzyko -Osoby, które ukończyły 18 lat

Płacisz własne ryzyko - eigen risico, jeśli masz ukończone 18 lat i korzystasz z opieki z pakietu podstawowego. Rząd ustalił obowiązkowy udział własny w wysokości 385 EUR. W związku z tym pierwsze 385 EUR kosztów opieki zdrowotnej, które wchodzą w zakres własnego ryzyka, pokrywasz samodzielnie.

Własne ryzyko płacisz miedzy innymi:

 • jeśli korzystasz z opieki specjalisty, jak chirurg, internista, alergolog
 • za pobyt w szpitalu, operacje i opieka w nagłych wypadkach w szpitalu
 • transport, karetka
 • leki
 • badania krwi
 • podstawowa opiekę z zakresu zdrowia psychicznego

Nie płacisz własnego ryzyka za:

 • wizytę u lekarza rodzinnego (w tym usługi lekarza rodzinnego poza godzinami pracy);
 • opieka położnicza
 • nieinwazyjny test prenatalny (NIPT) i badanie USG w 20. Tygodniu ciąży
 • pewna opieka w przypadku szeregu chorób przewlekłych (np. cukrzyca typu 2)
 • pielęgniarstwo rejonowe
 • kontrole uzupełniające w przypadku dawstwa narządów; koszty podróży w celu oddania narządów
 • łączona interwencja dotycząca stylu życia.

  Ubezpieczyciel zdrowotny może również wyłączyć własne ryzyko z niektórych programów opieki zdrowotnej, na leki i wyroby medyczne.

Własne ryzyko - dzieci do 18 roku życia

Za dzieci do 18 roku życia nie płacisz własnego ryzyka. Dotyczy to wszystkich świadczeń z pakietu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy Twoje dziecko skończy 18 lat, musi wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Od tego momentu obowiązuje go własne ryzyko i płaci składkę za ubezpieczenie podstawowe.

Przykład: opieka stomatologiczna nad dziećmi jest objęta ubezpieczeniem podstawowym. Pielęgnacja jamy ustnej dzieci do 18 roku życia jest w dużej mierze refundowana z pakietu podstawowego. Za wizytę u dentysty lub higienistki stomatologicznej nie płacisz  również własnego ryzyka. Aparaty ortodontyczne, mosty i implanty dla młodych osób nie są refundowane z ubezpieczenia podstawowego.

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tanie. Dlatego istnieje dodatek do ubezpieczenia – zorgtoeslag. Aby mieć prawo do dodatku do ubezpieczenia, musisz mieć holenderskie ubezpieczenie zdrowotne. Są tez granice, ile można zarabiać, aby go dostać.

Więcej na temat dofinansowania do ubezpieczenia – zorgtoeslag - znajdziesz tu

Udostępnij ten artykuł